Malmo_Live_fasadbild.jpg

Frågor

Här har vi samlat vanliga frågor om indexberäkning

 FAQ

Revidering december 2018

På grund av felaktig prisinformation för Bitumen har vissa index för december 2018 reviderats, detta gäller indexserierna nedan och om ni prisjusterat utifrån någon av dessa serier för december 2018 bör ni göra om justeringen.

  • 113 Asfaltsarbeten
  • 114 Trädgårdsarbeten
  • 121 Fbh och fvb med stomme av platsgjuten betong
  • 241 Asfaltsbeläggningar, vägar
  • 242 Asfaltsbeläggningar gator
  • 243 Tankbeläggningar
  • 244 Asfaltsmassor
  • 251 Broarbeten, betong
  • 2132 Gjutasfalt
  • 1071 Bitumen

Jag är inloggad, men kan inte se index för åren 2017 och 2018?

Även om du har ett konto måste du ha en aktiv prenumeration för att kunna se de senaste indextalen. Om du har sagt upp din prenumeration eller inte betalat senaste fakturan stängs prenumerationen av, men kontot finns fortfarande kvar.

Varför kan jag inte se senaste index för anläggningsmaskinindex?

Anläggningsmaskinindex ägs av Maskinentreprenörerna och vi får bara publicera detta index med tre månaders fördröjning. Är du i behov av ett nyare indextal får vi hänvisa vidare till maskinentreprenörerna.

Hur gör jag för att logga in och komma åt de senaste indextalen?

För att kunna se de senaste indextalen behöver du vara prenumerant på Entreprenadindex. Följ länken på startsidan för att skaffa en prenumeration om du inte redan har en. När du fått ett kundnummer kommer du att kunna skapa ett konto här på sidan och då har du tillgång till de senaste indextalen.  

Hur hittar jag mitt kundnummer?

För tidningsprenumeranter via Titeldata  som förnyat sin prenumeration så finns det på baksidan av tidningen i adressrutan. Nya prenumeranter får kundnumret i ett mejl från Titeldata i samband med beställningen. Observera att det är mottagarkundnummer och inte eventuellt fakturakundnummer som ska användas vid registrering, annars kommer det inte att fungera. 

Varför går det inte att välja år före 2011 i räknedosan?

Entreprenadindex har basår 2011 så år före det finns inte. Innan dess fanns E84, men då indextalen inte alltid har ett ett-till-ett förhållande behöver du själv göra din beräkning med omräkningstal mellan E84 och Entreprenadindex. Se fliken Äldre index för mer information. 

Kan jag spara min beräkning till nästa gång jag ska indexreglera aktuellt avtal?

Genom att välja att spara kalkylen ligger basmånad, vilket/vilka index som används samt det belopp du använt för att reglera kvar till nästa gång. Glöm inte att döpa kalkylen så att du hittar den nästa år.

Vilket index ska jag använda? Finns det ett sammanvägt Entreprenadindex?

Nej, det finns inget sammanvägt Entreprenadindex. Därför är det viktigt att i avtalet vara tydlig med vilken Littera (indexserie) som ska användas. Entreprenadindex innehåller nästan 200 olika indexserier, och vilket du ska använda ska anges i avtalet. Om det inte står behöver beställare och utförare komma överens om vilket littera som ska användas innan regleringen görs. När du skriver avtalet kan du titta i Tillämpningsföreskrifterna där du ser vad som ingår i de olika indexserierna och göra en bedömning av vilket Littera som är lämpligt.

Vad betyder Littera?

Entreprenadindex innehåller närmare 200 olika indexserier, Littera. Dessa är numrerade och namngivna. Vilket Littera du ska använda beror på vad arbetet innehåller. Läs mer i Tillämpningsföreskrifterna här

Varför används faktorn 0,9 vid indexregleringen?

Föreskrifterna om oreglerad del medför att entreprenören även vid indexreglerade kontrakt inte får reglera hela kostnadsökningen utan måste beakta den oreglerade delen i sitt grundanbud. Avsikten är att motverka den inflationsdrivande verkan som tillämpning av fullständig indexreglering (med index som tillhör huvud- eller undergrupper) kan ha.   

Varför är vissa löneindextal för januari 2018 annorlunda nu än jämfört med vid publiceringen under februari 2018?

I sällsynta fall görs revideringar av indextal. I det här fallet beror det på att information om förändringar av sociala kostnader enligt lag och avtal för arbetare och tjänstemän inkom efter att indextalen för januari beräknats.

Kontakt

Fakturafrågor eller övriga frågor som rör prenumerationen:

Flowy
entreprenadindex@flowy.se
08-522 183 98

Frågor som rör egna indexjusteringar och hemsidan:

Emil Flodin
emil.flodin@sverigesbyggindustrier.se 
08-698 58 03

Frågor till producenten SCB angående framställningen:

Tillämpningsföreskrifterna finner ni här. Om ny har ytterligare frågor om framställning/metod kan ni även kontakta SCB. 

Stefan Pettersson
stefan.pettersson@scb.se
010 - 479 42 63 

Jana Kaarto
jana.kaarto@scb.se
010 - 479 45 93