Entreprenadindex

Publiceringsdatum för entreprenadindex är den 15e månaden efter (bortsett för juniindex som publiceras den 15e augusti).

Välj år - Välj alla

För att kunna se de senaste åren måste du vara inloggad. Logga in genom att klicka här

Välj månader - Välj alla

Välj index

Huvudgrupper exkl. löneglidning och mervärdesskatt. Januari 2011=100. Indextalen fastställda av Statistiska centralbyrån i samråd med Byggföretagen och Installatörsföretagen.

 • 100 HUSBYGGNADSENTREPRENADER

   • 110 Markarbeten

    • Flerbostadshus och förvaltningsbyggnader med stomme av

     120 Byggnadsarbeten

     • Samtliga

      130 Rörarbeten

      • 140 Luftbehandling

       • 150 Elarbeten

       • 200 VÄGENTREPRENADER

         • 210 Röjnings-, grundförstärknings- och terrasseringsarbeten

          • 220 Torrläggnings- samt diverse konstarbeten

           • 230 Överbyggnadsarbeten, trafikanordningar och trafikbelysning

            • 240 Beläggningsarbeten

             • 250 Broarbeten

             • 300 LEDNINGSENTREPRENADER

               • 310 Markarbeten

                • 320 Läggning av rörledningar

                 • 330 Läggning av rörledningar, exklusive material

                 • 400 BERGRUMS-, TUNNEL-, OCH GRUVENTREPRENADER

                   • 410 Sprägningsarbeten

                    • 420 Transporter

                     • 430 Betongarbeten

                     • 500 ÖVRIGA ARBETEN

                       • 510 Konsultuppdrag

                       Undergrupper exkl. löneglidning och mervärdesskatt. Januari 2011=100. Indextalen fastställda av Statistiska centralbyrån i samråd med Byggföretagen och Installatörsföretagen.

                       • 2000 UNDERENTREPRENADER (MATERIAL, LÖNER M.FL. KOSTNADER)

                         • 2010 Arbeten med monteringsfärdiga element

                          • 2020 Metallarbeten

                           • 2030 Plåtarbeten

                            • 2040 Tak- och tätskiktsarbeten

                             • 2050 Putsningsarbeten

                              • 2060 Glasarbeten

                               • 2070 Arbeten med bekädnadsskivor

                                • 2080 Arbete med fogplattor

                                 • 2090 Golvbeläggningsarbeten

                                  • 2100 Undertaksarbeten

                                   • 2110 Målningsarbeten

                                    • 2130 Isoleringsarbeten

                                     • 2150 Klimatanläggningar

                                      • 2160 Övriga underentreprenader

                                     • 5000 MASKINER

                                       • 5010 Maskinutnyttjande

                                       • 6000 TRANSPORTER

                                         • 6010 Transporter

                                         Basgrupper exkl. löneglidning och mervärdesskatt. Januari 2011=100. Indextalen fastställda av Statistiska centralbyrån i samråd med Byggföretegen och Installatörsföretagen.

                                         • Dessa indextal är ej avsedda för kostnadsreglering mellan materialleverantör och entreprenör.

                                          1000 MATERIAL

                                           • 1010 Ballast m.m.

                                            • 1020 Material för betong och mureriarbeten

                                             • 1030 Trävaror och snickerier

                                              • 1040 Armeringsstål och balk

                                               • 1050 Plåt

                                                • 1060 Övriga stål och metallvaror

                                                 • 1070 Isolervaror

                                                  • 1080 Hushållsutrustning

                                                   • 1090 Övrigt byggmaterial

                                                    • 1100 Rörledningar

                                                     • 1110 Sakvaror för VS-arbeten

                                                      • 1130 Anläggning för värme

                                                       • 1140 Utrustning, bad och toalett

                                                        • 1170 VA-Ledningar

                                                        • 1200 Ventilationsmaterial

                                                         • 1300 Kablar, ledningar

                                                          • 1310 Installationsmateriel

                                                           • 1320 Tele-, data-, säkerhetsmateriel

                                                            • 1330 Kapslad materiel

                                                             • 1340 Armatur

                                                              • 1360 Elvärme

                                                               • Elmaterial till:

                                                                • 1370 Maskintillverkning

                                                               • 3000 ARBETSLÖNER

                                                                 • 3010 Byggnadsarbeten

                                                                  • 3020 Rörarbeten

                                                                   • 3030 Elarbeten

                                                                    • 3040 Övriga arbeten

                                                                    • 4000 TJÄNSTEMANNALÖNER

                                                                     • 7000 ELKRAFT OCH DRIVMEDEL

                                                                      • 8000 ÖVRIGA KOSTNADER

                                                                       • 9000 MATERIAL MED ANNAN BASTIDPUNKT

                                                                         • 9010 Bastidpunkt januari 2021

                                                                         Visa index