Räkna med index

 Instruktion

Välj:

  • ett Littera (indexserie) i Entreprenadindex (eller annat index) i drop down-listan ”Välj index”.
  • Tidpunkt för basmånad (ÅÅMM) och tidpunkt för utförandemånad (ÅÅMM). Indextalet fylls i automatiskt efter att rutorna för tidpunkterna är ifyllda och man tryckt tab/enter/klickat utanför rutan.  
  • Belopp som ska indexregleras med detta Littera vid detta tillfälle.
  • Under Fördelning kan du välja mellan olika regleringsandelar av beloppet beroende på vilken överenskommelse som är inskrivet i kontraktet. 90% är förifyllt då indexreglering med Entreprenadindex görs med faktor 0,9. Detta gäller dock endast för Huvudgrupper och Undergrupper, ej för Basgrupper. (Se tillämpningsföreskrifter här). Om endast en del av kontraktssumman ska indexregleras använder du fortfarande 90%, men anger det belopp som ska regleras. 
  • "Lägg till" om ditt avtal anger att du ska använda flera olika Littera för att indexjustera.

Räknedosan räknar ut indextillägg och totalsumma.

Index:

Ange index att hämta värde ifrån

Indextal basmånad:

Tidpunkt skrivs ÅÅMM

Indextal för bastidpunkten, fylls i automatiskt

Indextal utförandemånad:

Tidpunkt skrivs ÅÅMM

Indextal för jämförelsetidpunkten

Belopp som ska indexregleras:

Fördelning:

Välj mellan regleringsandelar (90 om inget annat särskilt avtalats)

%

Indextillägg:

0

Summa:

0

Klicka på "Lägg till" för att räkna på fler index i samma kalkyl
Klicka på "Spara" för ha Index, basmånad och belopp förifyllt nästa gång det är dags att indexreglera aktuellt avtal.


OBS!

-Kom ihåg att indextillägget är nedjusterat med den angivna regleringsandelen och därför är inte det framräknade indextillägget en siffra över den procentuella förändringen mellan de valda tidpunkterna.

Tips!

Var noga med att skriva in vilket littra (index) i avtalet som ska reglera entreprenadsumman. Det blir då enklare att veta vilket index som ska väljas när kontraktet ska indexregleras.