Entreprenadindex

Entreprenadindex för husbyggnad och anläggning är ett index för kostnadsreglering av bygg- och anläggningsentreprenader. Det omfattar knappt 200 olika indexserier som i sin tur är indelade i huvud-, under- och basgrupper. Målet är att mäta entreprenörens kostnadsutveckling utan hänsyn till produktivitetsutveckling och löneglidning. 

Mättidpunkten är den 15:e varje månad.

Äldre indexserier (till och med 2015) finns att tillgå kostnadsfritt. För senare tal krävs att du är inloggad. Sidan Räkna med index erbjuder beräkningshjälp via en räknedosa där du som är inloggad även kan namnge och spara dina beräkningar (kalkyler). 


Senaste entreprenadindex 

Logga in

Logga in för att få tillgång till våra senaste index. 

Skaffa en prenumeration

De senaste indextalen finns i vår databas. Det tar bara ett par minuter att skaffa en inloggning så att du kommer åt aktuella indextal. Observera att medlemmar kan prenumerera till ett kraftigt rabatterat pris.
Icke medlemmar: 1.000 kr/år
Medlemmar: 400 kr/år

SKAFFA PRENUMERATION

 

Om entreprenadindex