Entreprenadindex

Entreprenadindex för husbyggnad och anläggning är ett index för kostnadsreglering av bygg- och anläggningsentreprenader. Det omfattar knappt 200 olika indexserier som i sin tur är indelade i huvud-, under- och basgrupper. Målet är att mäta entreprenörens kostnadsutveckling utan hänsyn till produktivitetsutveckling och löneglidning. 

Mättidpunkten är den 15:e varje månad, och index publiceras den 15e nästföljande månad (juniindex undantaget, publiceras i augusti).

Äldre indexserier (till och med 2018) finns att tillgå kostnadsfritt. För senare tal krävs att du är inloggad och därmed har en aktiv prenumeration på tjänsten. Sidan "Räknedosa" erbjuder beräkningshjälp via en räknedosa där du som är inloggad även kan namnge och spara dina beräkningar (kalkyler). 


Senaste entreprenadindex 

Logga in

Logga in för att få tillgång till våra senaste index. 

Skaffa en prenumeration

De senaste indextalen finns i vår databas. Det tar bara ett par minuter att skaffa en prenumeration så att du kommer åt aktuella indextal. Observera att medlemsföretag i Byggföretagen kan prenumerera till ett kraftigt rabatterat pris.
Icke medlemmar: 1.000 kr/år exkl moms
Medlemmar: 400 kr/år exkl moms

SKAFFA PRENUMERATION

 

Om entreprenadindex