FAQ

När publiceras Entreprenadindex?

Entreprenadindex publiceras alltid den 15e varje månad och då publiceras indextalen för månanden innan. Dvs den 15e februari publiceras index för januari osv. Detta gäller för samtliga månader förutom juni månads indextal som publiceras den 15e augusti.

Vilket index ska jag använda? Finns det ett sammanvägt Entreprenadindex?

Nej, det finns inget sammanvägt Entreprenadindex. Därför är det viktigt att i avtalet vara tydlig med vilket/vilka index inom Entreprenadindex som ska användas. Entreprenadindex innehåller över 200 olika index, och vilket/vilka som ska tillämpas måste anges i avtalet. Om det inte står angivet behöver beställare och utförare komma överens om lämpliga index för avtalet innan en indexjustering kan göras. Ta gärna hjälp av tillämpningsföreskrifterna när ni väljer vilket/vilka index som är lämpliga för ert avtal, där finns både förklaringar i ord samt kostnadsfördelningar för samtliga huvud- & undergrupper inom Entreprenadindex.

 

Varför redovisas inte indextal för vissa materialbasgrupper?

För vissa index under inom Entreprenadindex är prissamlingen inte tillräckligt bred och uppfyller inte SCB:s krav gällande minsta antalet unika uppgiftslämnare. Av sekretesshänseende får dessa index då inte publiceras enskilt. Detta gäller enbart vissa index under ”1000 Material” samt ”9000 Material med annan bastidpunkt”.

Varför kan jag inte se senaste anläggningsmaskinindex?

Anläggningsmaskinindex ägs av Maskinentreprenörerna och Byggföretagen får bara publicera detta index med tre månaders fördröjning. Är du i behov av ett nyare indextal får vi hänvisa vidare till maskinentreprenörerna.

Varför används faktorn 0,9 vid indexreglering med Entreprenadindex?

Föreskrifterna om oreglerad del medför att entreprenören även vid indexreglerade kontrakt inte får reglera hela kontraktssumman vid tillämpning av huvud- & undergrupp inom Entreprenadindex. Avsikten är att motverka den inflationsdrivande verkan som tillämpning av fullständig indexreglering med index som tillhör huvud- eller undergrupper kan ha. OBS detta gäller enbart vid indexjustering med Huvudgrupper och Undergrupper inom Entreprenadindex.

Kontakta oss

Prenumerations- och inloggningsfrågor

entreprenadindex@flowyinfo.se
08-522 183 98

Frågor om egna indexberäkningar

entreprenadindex@byggforetagen.se
08-698 58 03

Frågor till producenten SCB angående framställningen av Entreprenadindex

Jana Kaarto
jana.kaarto@scb.se
010 – 479 45 93

Stefan Pettersson
stefan.pettersson@scb.se
010 – 479 42 63

Inloggning med användarnamn och lösenord återaktiverat

Frågor om inloggning mejla entreprenadindex@flowyinfo.se.

Under våren 2022 introducerar vi Byggföretagens inloggningskonto med BankID. Information om vad det innebär för dig som prenumerant kommer i god tid innan det aktiveras.

Till inloggning