FAQ

Varför kan jag inte se indextal för 1071 Bitumen?

På grund av sekretesshänseende kan vi inte längre publicera några indextal för litt 1071 Bitumen.

Varför kan jag inte se senaste anläggningsmaskinindex?

Anläggningsmaskinindex ägs av Maskinentreprenörerna och Byggföretagen får bara publicera detta index med tre månaders fördröjning. Är du i behov av ett nyare indextal får vi hänvisa vidare till maskinentreprenörerna.

Vilket index ska jag använda? Finns det ett sammanvägt Entreprenadindex?

Nej, det finns inget sammanvägt Entreprenadindex. Därför är det viktigt att i avtalet vara tydlig med vilket/vilka index inom Entreprenadindex som ska användas. Entreprenadindex innehåller över 200 olika index, och vilket/vilka som ska tillämpas måste anges i avtalet. Om det inte står angivet behöver beställare och utförare komma överens om lämpliga index för avtalet innan en indexjustering kan göras. Ta gärna hjälp av tillämpningsföreskrifterna när ni väljer vilket/vilka index som är lämpliga för ert avtal, där finns både förklaringar i ord samt kostnadsfördelningar för samtliga huvud- & undergrupper inom Entreprenadindex.

Varför används faktorn 0,9 vid indexreglering med Entreprenadindex?

Föreskrifterna om oreglerad del medför att entreprenören även vid indexreglerade kontrakt inte får reglera hela kontraktssumman vid tillämpning av huvud- & undergrupp inom Entreprenadindex. Avsikten är att motverka den inflationsdrivande verkan som tillämpning av fullständig indexreglering med index som tillhör huvud- eller undergrupper kan ha.

Varför publiceras inga nya indextal för 1011 Stenmaterial oprocessat?

Littera ”1011 Stenmaterial oprocessat” är sedan januari 2020 borttaget ur Entreprenadindex. Anledningen är att detta index  inte fyller någon funktion inom Entreprenadindex och för de huvud- och undergrupper där stenmaterial ingår så är det i samtliga fall littera ”1012 stenmaterial processat” som används.

Kontakta oss

Fakturafrågor eller övriga frågor som rör prenumerationen

Fakturafrågor eller övriga frågor som rör din prenumeration.

entreprenadindex@flowyinfo.se
08-522 183 98

Frågor som rör indexjusteringar och hemsidan

Frågor som rör egna indexjusteringar och hemsidan.

entreprenadindex@byggforetagen.se
08-698 58 03

Frågor till producenten SCB angående framställningen

För frågor som rör framställning och metod för Entreprenadindex kan ni kontakta SCB.

Jana Kaarto
jana.kaarto@scb.se
010 – 479 45 93

Stefan Pettersson
stefan.pettersson@scb.se
010 – 479 42 63

Inloggning med användarnamn och lösenord återaktiverat

Frågor om inloggning mejla entreprenadindex@flowyinfo.se.

Under våren 2022 introducerar vi Byggföretagens inloggningskonto med BankID. Information om vad det innebär för dig som prenumerant kommer i god tid innan det aktiveras.

Till inloggning