FAQ

Varför kan jag inte se Entreprenadindex för 2022 och 2023?

För att få tillgång till de senaste indextalen inom Entreprenadindex behöver du ha ett konto och vara inloggad på tjänsten. Har du inget konto kan du skaffa det här.

Vad händer med Entreprenadindex i framtiden iom SCB:s avvecklingsbeslut?

I oktober 2022 fattade Statistikmyndigheten SCB ett inriktningsbeslut om att avveckla sin roll som producent för ett antal uppdragsindex som de idag producerar, däribland Entreprenadindex. SCB har därefter berett frågan genom dialog med oss uppdragsgivare och användare av indexet. 2023-03-01 fattade SCB ett formellt beslut i frågan som ligger i linje med höstens inriktningsbeslut.

Vi tycker att SCB:s inriktning är olycklig och vi har haft ett mycket gott samarbete med SCB som på ett professionellt sätt producerat Entreprenadindex och dess föregångare sedan 1960-talet.

Vi vill även klargöra att SCB:s beslut innebär inte att Entreprenadindex som produkt kommer att försvinna. Vi kommer fortsatt kunna publicera Entreprenadindex i samma omfattning som idag även efter att SCB avslutat sitt uppdrag. För att möjliggöra en ordnad omställning kommer SCB att upprätthålla sitt åtagande som producent av Entreprenadindex till och med år 2025. Tillsammans med SCB har vi inlett ett arbete om hur Entreprenadindex ska produceras i framtiden och hur en övergång till ny producent ska ske så sömlöst som möjligt för er användare. Vi kommer hålla er fortsatt informerade i frågan.

När publiceras Entreprenadindex?

Entreprenadindex publiceras alltid den 15e varje månad och då publiceras indextalen för månanden innan. Dvs den 15e februari publiceras index för januari osv. Detta gäller för samtliga månader förutom juni månads indextal som publiceras den 15e augusti.

Vilket index ska jag använda? Finns det ett sammanvägt Entreprenadindex?

Nej, det finns inget sammanvägt Entreprenadindex. Därför är det viktigt att i avtalet vara tydlig med vilket/vilka index inom Entreprenadindex som ska användas. Entreprenadindex innehåller över 200 olika index, och vilket/vilka som ska tillämpas måste anges i avtalet. Om det inte står angivet behöver beställare och utförare komma överens om lämpliga index för avtalet innan en indexjustering kan göras. Ta gärna hjälp av tillämpningsföreskrifterna när ni väljer vilket/vilka index som är lämpliga för ert avtal, där finns både förklaringar i ord samt kostnadsfördelningar för samtliga huvud- & undergrupper inom Entreprenadindex.

 

Vilka kostnadsposter ingår i indexet?

I Entreprenadindex tillämpningsföreskrifter finns kostnadsfördelningar för samtliga Huvud- och undergrupper inom Entreprenadindex. Vill du veta hur en basgrupp är uppbyggd kan du kontakta producenten SCB, se kontaktuppgifter nedan.

Varför kan jag inte se senaste anläggningsmaskinindex?

Anläggningsmaskinindex ägs av Maskinentreprenörerna och Byggföretagen får bara publicera detta index exklusive de tre senast publicerade indextalen. Är du i behov av ett nyare indextal får vi hänvisa vidare till maskinentreprenörerna.

Varför används faktorn 0,9 vid indexreglering med Entreprenadindex?

Föreskrifterna om oreglerad del medför att entreprenören även vid indexreglerade kontrakt inte får reglera hela kontraktssumman vid tillämpning av huvud- & undergrupp inom Entreprenadindex. Avsikten är att motverka den inflationsdrivande verkan som tillämpning av fullständig indexreglering med index som tillhör huvud- eller undergrupper kan ha. OBS detta gäller enbart vid indexjustering med Huvudgrupper och Undergrupper enligt Entreprenadindex tillämpningsföreskrifter.

Kontakta oss

Prenumerations- och inloggningsfrågor

entreprenadindex@flowyinfo.se
08-522 183 98

Frågor angående tillämpning av Entreprenadindex

entreprenadindex@byggforetagen.se
08-698 58 03

Frågor angående framställningen av Entreprenadindex

jana.kaarto@scb.se
010 – 479 45 93

Inloggning med användarnamn och lösenord återaktiverat

Frågor om inloggning mejla entreprenadindex@flowyinfo.se.

Under våren 2022 introducerar vi Byggföretagens inloggningskonto med BankID. Information om vad det innebär för dig som prenumerant kommer i god tid innan det aktiveras.

Till inloggning