FAQ

Hur fungerar det nya prenumerations- och inloggningssystemet?

Sedan sommaren 2023 har det inte varit möjligt att teckna en prenumeration som sträcker sig längre än till och med maj 2024. Det betyder att den prenumeration ni haft sen tidigare har automatisk löpt ut och att ni måste teckna prenumerationen på nytt ifall ni fortsatt vill nyttja tjänsten. Läs mer om hur ni går tillväga här.

Frågor gällande prenumeration/inloggning besvaras av

support.entreprenadindex@byggforetagen.se

Varför kan jag inte se Entreprenadindex för 2023 och 2024?

För att få tillgång till de senaste indextalen inom Entreprenadindex behöver du ha ett konto och vara inloggad på tjänsten. Har du inget konto kan du skaffa det här.

När publiceras Entreprenadindex?

Entreprenadindex publiceras den 20e varje månad och då publiceras indextalen för månanden innan. Dvs den 20e februari publiceras index för januari osv. Detta gäller för samtliga månader förutom juni månads indextal som publiceras den 20e augusti.

Varför publiceras Entreprenadindex inte längre den 15e?

Anledningen är att producenten, Statistikmyndigheten SCB, ändrat sina leveransrutiner. De nya rutinerna innebär att SCB framöver måste vänta med att skicka sina leveransfiler till oss på Byggföretagen till efter Byggkostnadsindex (BKI) publicerats, vilket görs mellan den 15:e-17:e varje månad.

För att vi ska ha tid att läsa in leveransfilerna och genomföra en ordnad publicering av Entreprenadindex har vi därmed bestämt att publiceringstidpunkten på Entreprenadindex.se ändras till den 20:e varje månad kl 09:30 (Tidigare publicerades Entreprenadindex den 15:e varje månad kl 09:30).

Vad händer med Entreprenadindex i framtiden iom SCB:s avvecklingsbeslut?

I oktober 2022 fattade Statistikmyndigheten SCB ett inriktningsbeslut om att avveckla sin roll som producent för ett antal uppdragsindex som de idag producerar, däribland Entreprenadindex. SCB har därefter berett frågan genom dialog med oss uppdragsgivare och användare av indexet. 2023-03-01 fattade SCB ett formellt beslut i frågan som ligger i linje med höstens inriktningsbeslut.

Vi tycker att SCB:s inriktning är olycklig och vi har haft ett mycket gott samarbete med SCB som på ett professionellt sätt producerat Entreprenadindex och dess föregångare sedan 1960-talet.

Vi vill även klargöra att SCB:s beslut innebär inte att Entreprenadindex som produkt kommer att försvinna. Vi kommer fortsatt kunna publicera Entreprenadindex i samma omfattning som idag även efter att SCB avslutat sitt uppdrag. För att möjliggöra en ordnad omställning kommer SCB att upprätthålla sitt åtagande som producent av Entreprenadindex till och med år 2025. Tillsammans med SCB har vi inlett ett arbete om hur Entreprenadindex ska produceras i framtiden och hur en övergång till ny producent ska ske så sömlöst som möjligt för er användare. Vi kommer hålla er fortsatt informerade i frågan.

Vilket index ska jag använda? Finns det ett sammanvägt Entreprenadindex?

Nej, det finns inget sammanvägt Entreprenadindex. Därför är det viktigt att i avtalet vara tydlig med vilket/vilka index inom Entreprenadindex som ska användas. Entreprenadindex innehåller över 200 olika index, och vilket/vilka som ska tillämpas måste anges i avtalet. Om det inte står angivet behöver beställare och utförare komma överens om lämpliga index för avtalet innan en indexjustering kan göras. Ta gärna hjälp av tillämpningsföreskrifterna när ni väljer vilket/vilka index som är lämpliga för ert avtal, där finns både förklaringar i ord samt kostnadsfördelningar för samtliga huvud- & undergrupper inom Entreprenadindex.

 

Vilka kostnadsposter ingår i indexet?

I Entreprenadindex tillämpningsföreskrifter finns kostnadsfördelningar för samtliga Huvud- och undergrupper inom Entreprenadindex. Vill du veta hur en basgrupp är uppbyggd kan du kontakta producenten SCB, se kontaktuppgifter nedan.

Varför kan jag inte se senaste anläggningsmaskinindex?

Anläggningsmaskinindex ägs av Maskinentreprenörerna och Byggföretagen får bara publicera detta index exklusive de tre senast publicerade indextalen. Är du i behov av ett nyare indextal får vi hänvisa vidare till maskinentreprenörerna.

Varför används faktorn 0,9 vid indexreglering med Entreprenadindex?

Föreskrifterna om oreglerad del medför att entreprenören även vid indexreglerade kontrakt inte får reglera hela kontraktssumman vid tillämpning av huvud- & undergrupp inom Entreprenadindex. Avsikten är att motverka den inflationsdrivande verkan som tillämpning av fullständig indexreglering med index som tillhör huvud- eller undergrupper kan ha. OBS detta gäller enbart vid indexjustering med Huvudgrupper och Undergrupper enligt Entreprenadindex tillämpningsföreskrifter.

Kontakta oss

Prenumerations- och inloggningsfrågor

support.entreprenadindex@byggforetagen.se

Frågor angående tillämpning av Entreprenadindex

entreprenadindex@byggforetagen.se
08-698 58 03

Frågor angående framställningen av Entreprenadindex

jana.kaarto@scb.se
010 – 479 45 93

Nu har vi ändrat våra prenumerationer!

Behöver du hjälp?  support.entreprenadindex@byggforetagen.se

Till inloggning